Szkolenia

Nowoczesne nauczanie

Organizujemy wydarzenia poświęcone nowoczesnym technologiom i pomagamy wykorzystać ich potencjał w edukacji. Prowadzimy szkolenia, konferencje i warsztaty. Do gościnnego udziału zapraszamy ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem.

Pragniemy przybliżyć  środowisku pedagogicznemu czym jest wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, a także ich znaczenie dla szkolnictwa. Wszystkie wydarzenia organizowane przez Fundację NTE prowadzone są z wykorzystaniem praktycznych i aktywnych metod nauczania.


DLA NAUCZYCIELI I WYKŁADOWCÓW

 

SZKOLENIA

Podczas szkoleń pragniemy udowodnić, że lekcje z wykorzystaniem VR i AR mogą być dużo ciekawsze i bardziej interesujące nie tylko dla osób uczących się, ale przede wszystkim dla tych, którzy nauczają. Wydarzenia skierowane są do nauczycieli, wykładowców, trenerów i wszystkich osób ze środowisk pedagogicznych prowadzących działania edukacyjne i chcących rozwijać swoją wiedzę dotyczącą nowoczesnych technologii.

 

KONFERENCJE

Spotkania z przedstawicielami instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych, na których omawiane są najważniejsze pojęcia dotyczące nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

WARSZTATY

Warsztaty z nowoczesnych technologii to skondensowana wiedza w praktycznej formie. Mają na celu udoskonalenie i rozwijanie już posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii.


ZAJĘCIA DLA DZIECI

Organizujemy tematyczne zajęcia dla dzieci poświęcone technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Zapraszamy ekspertów, którzy przeprowadzą lekcje w szkołach lub na uczelniach wyższych. Opracowujemy programy lekcji dla najmłodszych, dopasowane do wieku i poziomu wiedzy poprzez wykorzystanie zabawy i praktycznych umiejętności.

KONKURSY

Angażujemy się w przygotowanie konkursów wiedzy i wydarzeń specjalnych. Zachęcamy do rozwijania umiejętności i wspieramy zainteresowanie nowoczesnymi technologiami już u najmłodszych.


Poniżej prezentujemy listę przykładowych tematów lekcji, zajęć i konkursów. Wszystkie wydarzenia kierujemy do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów instytucji oświatowych. Każdy program możemy dostosować do indywidualnych potrzeb i wymagań szkoły lub innej placówki. Możemy przygotować temat zajęć dotyczący dowolnego przedmiotu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Przykładowe tematy organizowanych lekcji, zajęć i konkursów:

  • Wycieczka po wirtualnym laboratorium chemicznym – pokazujemy jak przygotować lekcję z chemii i przekazać niezbędną wiedzę w praktyce
  • Podróże w kosmos – poznajemy otaczający nas świat – nauka o wszechświecie i układzie słonecznym
  • Przyroda – niebo – ocean – podstawowe pojęcia – nauki przyrodnicze dla najmłodszych
  • Konkurs wiedzy
  • Konkursy sportowe

 

Zachęcamy do kontaktu – pomożemy opracować program zajęć lub zorganizować konkurs wiedzy!